Deze website is ontworpen door de
consultatieve diensten Geriatrie en
Psychiatrie van het Universitair
Medisch Centrum Groningen (UMCG).


Het doel van de website is om de
verpleegafdelingen van het UMCG de
beschikking te geven over een
multidisciplinaire richtlijn ter preventie,
diagnostiek en behandeling van het delirium.
De website is gebaseerd op de nieuwe
Richtlijn delirium van de Nederlandse
Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) die is
ontwikkeld in samenwerking met de
Nederlandse Vereniging voor Klinische
Geriatrie (NVKG). De totstandkoming van de
richtlijn is inhoudelijk ondersteund door het
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg
CBO.


Website laatst gewijzigd op:
3 februari 2006.
Gebruik van de website:

1. De website is gericht op patiŽnten die
zijn opgenomen in een algemeen
ziekenhuis.
2. Het staat een ieder vrij om de
informatie en adviezen van deze website
te gebruiken.
3.
Wij adviseren met nadruk om de
website te gebruiken in overleg met een
klinisch geriater of psychiater.
4. Wij accepteren geen
verantwoordelijkheid voor het gebruik
van de informatie en adviezen van deze
website buiten het Universitair Medisch
Centrum Groningen.
5. Wij stellen het op prijs als u ons laat
weten dat u de website gebruikt.

Verantwoording: [klik hier]

Meer informatie:

S. Festen, klinisch geriater
Afd. Algemene Interne Geneeskunde /
Geriatrie
UMC Groningen
[e-mail]
Delirium
Multidisciplinaire richtlijn
www.delirant.info