De behandeling van een delirium is tweeledig:
1. behandeling van de onderliggende somatische oorzaak.
2. behandeling van de symptomen zoals hallucinaties, angst en psychomotore onrust.

Behandel de symptomen met de volgende combinatie van medicijnen:
- haloperidol 2 mg om 18 uur.
- temazepam 10 mg om 22 uur.
- zo nodig bij hevige onrust: lorazepam 1 mg p.o. of i.m. Herhaal dit als er na één uur geen
effect opgetreden is. Maximum: 2 mg lorazepam per dag.

Ziekte van Parkinson of parkinsonisme:
- parkinsonisme is een contra-indicatie voor haloperidol (en andere klassieke
antipsychotica).
- vervang de haloperidol door olanzapine 2.5 mg om 18 uur.
- houd voor de benzodiazepines het bovenstaande schema aan.

Een symptomatische behandeling is niet altijd noodzakelijk.
- bijvoorbeeld als hallucinaties, angst en psychomotore onrust ontbreken.Meer informatie:

Hoofdstuk 5 van de Richtlijn delirium van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
[klik hier voor PDF-versie].
Medicatie
Multidisciplinaire richtlijn
www.delirant.info