Verpleegkundige interventies


Voorkůmen van letsel (bij zichzelf of bij anderen)


Bespreek het probleem met collega's en de arts en bespreek de eventuele vrijheidsbeperkende
maatregelen met de familie.*

Houdt frequent toezicht en overweeg de familie bij de zorg te betrekken.

Neem beschermende maatregelen.

Bij plukkerigheid:
- houd infuuslijnen e.d. uit het gezichtsveld van de patiŽnt.
- breng eventueel washandjes aan over de handen.

Bij motorische onrust:
- zet het bed in de laagste stand.
- overweeg om de patiŽnt te fixeren, bijvoorbeeld met een Zweedse band.
- wees erop bedacht dat fixeren bij sommige patiŽnten de onrust juist doet toenemen.
- wees extra alert op de inname van medicatie.
- overleg met de arts over sederende of antipsychotische medicatie.
- verwijder gevaarlijke voorwerpen uit de omgeving.

Bij agressie:
- zorg voor een prikkelarme omgeving.
- beantwoord agressie neutraal. Blijf kalm en vriendelijk.
- bescherm de patiŽnt tegen zichzelf en bescherm de omgeving tegen de patiŽnt.


* wettelijk gezien is de behandelend arts verantwoordelijk voor het besluit om een patiŽnt al dan
niet te fixeren en hij moet ten minste van dit besluit op de hoogte zijn. In geval van acuut risico
op letsel moet de verpleegkundige volgens de norm van 'goed hulpverlenerschap' handelen. Art.
475 van de WGBO.
Multidisciplinaire richtlijn
www.delirant.info