Criteria delirium


In de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition Text Revision (DSM-IV-TR)
van de
American Psychiatric Association worden de volgende diagnostische criteria gegeven voor
het delirium:

A. Bewustzijnsstoornis (dat wil zeggen verminderde helderheid van het besef van de omgeving)
met verminderd vermogen om de aandacht te concentreren, vast te houden of te verplaatsen.

B. Een verandering in de cognitieve functies (zoals geheugenstoornis, desoriŽntatie, taalstoornis)
of de ontwikkeling van een waarnemingsstoornis die niet eerder is toe te schrijven aan een reeds
aanwezige, vastgestelde of zich ontwikkelende dementie.

C. De stoornis ontwikkelt zich in korte tijd (meestal uren tot dagen) en neigt ertoe in het verloop
van de dag te fluctueren.

D. Er zijn aanwijzingen vanuit de anamnese, lichamelijk onderzoek of laboratoriumuitslagen dat
de stoornis veroorzaakt is door de directe fysiologische consequenties van een somatische
aandoening.Meer informatie:

[DSM-IV-TR] [American Psychiatric Association]

Multidisciplinaire richtlijn
www.delirant.info