Neem preventieve maatregelen

- als een patiŽnt bij opname ťťn of meer van de onderstaande risicofactoren heeft.
- het risico op een delirium neemt toe naarmate een patiŽnt meer risicofactoren heeft.


Het risico op een delirium is verhoogd bij patiŽnten met ťťn of meer van de
volgende kenmerken:

1. Leeftijd van 70 jaar of ouder
2. Cognitieve stoornissen
3. Visus- en gehoorsstoornissen
4. Stoornissen in de activiteiten van het dagelijks leven (ADL)
5. Gebruik van alcohol en opiaten
6. Infectie
7. Koorts
8. Dehydratie
9. Electrolytstoornissen
10. Polyfarmacie
11. Gebruik van geneesmiddelen met psychoactieve werking zoals hypnosedativa, opiaten,
histamine-2-receptorantagonisten en parkinsonmiddelen.
12. Gebruik van geneesmiddelen met anticholinerge werking.

De kenmerken 1 t/m 5 worden ook wel
predisponerende factoren genoemd omdat zij
vaak al lang voor opname aanwezig zijn en de vatbaarheid voor een delirium bepalen.

De kenmerken 6 t/m 12 worden dan wel
precipiterende factoren genoemd omdat zij in
principe tijdelijk van aard zijn en het delirium uitlokken.Meer informatie:

Hoofdstuk 3 van de Richtlijn delirium van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
[klik hier voor PDF-versie].

Inouye SK. Predisposing and precipitating factors for delirium in hospitalized older patients.
Dement Geriatr Cogn Disord. 1999 Sep-Oct;10(5):393-400. [PubMed abstract]

[geneesmiddelen met anticholinerge werking]
Risicofactoren
Multidisciplinaire richtlijn
www.delirant.info