Klinische verschijnselen


Het delirium kan zich op vele manieren presenteren. De onderstaande lijst is niet uitputtend
maar bevat voorbeelden van veel voorkomende klinische verschijnselen.

Voor al deze verschijnselen geldt dat zij in de loop der dag fluctueren. Hierdoor kunnen delirante
patiŽnten zelfs gedurende enige uren vrij van symptomen zijn.

Prodromale verschijnselen

Deze verschijnselen kunnen binnen ťťn tot drie dagen overgaan in een volledig delirium.

- slapeloosheid 's nachts en sufheid overdag
- levendige dromen of nachtmerries
- illusies
- korte en corrigeerbare momenten van desoriŽntatie
- moeite met denken
- rusteloosheid
- geÔrriteerdheid
- angst

Bewustzijn en aandacht

- verminderde helderheid
- afgenomen besef van de omgeving
- moeite om zich te concentreren
- verhoogde afleidbaarheid
- nauwelijks reagerend op vragen of gebeurtenissen

Denken

- moeite met denken. Bij een licht delirium kan de patiŽnt dit soms zelf vertellen.
- incoherente, niet te volgen gedachtengang

Oordeelsvermogen en begrip

- geen ziektebesef
- achterdocht
- paranoÔde wanen

Geheugen

- geheugenstoornissen voor recente gebeurtenissen
- anterograde amnesie
- confabuleren

OriŽntatie

- desoriŽntatie, aanvankelijk in tijd, later ook in plaats
- misidentificatie van vertrouwde personen

Waarneming

- misinterpretaties
- illusies
- hallucinaties

Hoewel deze verschijnselen meestal visueel van aard zijn, kunnen ook de akoestische, tactiele,
smaak- en reukwaarneming gestoord zijn.

Deze verschijnselen treden makkelijker op bij slechtziend- en slechthorendheid en
's nachts wanneer zintuiglijke prikkels onduidelijk of verminderd zijn.

Slaappatroon

- omgekeerd dag-nachtritme
- nachtelijke onrust

Psychomotoriek

- onrust
- hyperactiviteit die veelal doelloos is
- agitatie
- geremdheid
- stupor

Stemming

- emotionele labiliteit
- radeloosheid
- angst
- somberheid
- apathie
- geprikkeldheid
- euforie

Neurologie

- tremor
- ataxie
- chorea
- myoclonieŽn
- reflexveranderingen
- nystagmus
- dysarthrie
- afasie

Overige

- incontinentie voor urine of fecesMeer informatie:

Hoofdstuk 2 van de Richtlijn delirium van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
[klik hier voor PDF-versie].
Multidisciplinaire richtlijn
www.delirant.info