Oorzaken delirium


Het aantal somatische aandoeningen dat een delirium kan veroorzaken is zeer groot maar veel
vůůrkomend en goed onderzocht zijn de volgende:

- infectie (urinewegen, luchtwegen)
- ontsteking
- dehydratie
- electrolytstoornissen (natrium, kalium, calcium)
- polyfarmacie
- geneesmiddelen; in het bijzonder geneesmiddelen met een anticholinerge werking maar ook
geneesmiddelen met een serotonerge of dopaminerge werking (bijvoorbeeld moderne
antidepressiva en antiparkinsonmiddelen)
- onttrekking van alcohol of langwerkende benzodiazepines
- hypoxie
- pijn

Bij alle delirante patiŽnten dient aanvullend onderzoek naar de onderliggende
oorzaak te worden gedaan.Meer informatie:

[geneesmiddelen met anticholinerge werking] [geneesmiddelen - algemeen]
Multidisciplinaire richtlijn
www.delirant.info