Geneesmiddelen met anticholinerge werking


Er zijn diverse onderzoeken gepubliceerd die het verband ondersteunen tussen de
serumanticholinerge activiteit van geneesmiddelen en het ontwikkelen van een delirium.

Bovendien zijn er aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen de cumulatieve
serumanticholinerge activiteit van de gebruikte medicatie en de ernst van het delirium.

Geneesmiddelen met belangrijke anticholinerge werking

Stofnaam (merknaam)

- alimemazine (Nedeltran)
- biperideen (Akineton)
- chloorpromazine (Largactil)
- cimetidine (Tagamet)
- clemastine (Tavegil)
- clozapine (Leponex)
- digoxine (Lanoxin)
- disopyramide (Ritmoforine, Rythmodan)
- olanzapine (Zyprexa)
- oxybutynine (Didrase)
- prednisolon
- promethazine (Phenergan)
- theofylline (Theolair, Theolin)
- thioridazine (Melleretten, Melleril)
- tolterodine (Detrusitol)
- tricyclische antidepressiva (bijvoorbeeld amitriptyline/Tryptizol, nortriptyline/Nortrilen,
clomipramine/Anafranil)
- trihexyfenidyl (Artane)Bron:

Van Melick EJM, De Vries OJ. Geneesmiddelen en ouderen: het delirium. Geneesmiddelenbulletin
2002;36 (7):73-78
.
Multidisciplinaire richtlijn
www.delirant.info