Geneesmiddelen (algemeen)


Vrijwel elk geneesmiddel kan, ook in een therapeutische dosering, een delirium veroorzaken. Dit
geldt zowel voor geneesmiddelen die door een arts worden voorgeschreven als voor
geneesmiddelen die via de vrije verkoop verkrijgbaar zijn.

De pathogenese berust meestal op een anticholinerge werking en soms op een dopaminerge of
serotonerge werking.

Het risico op een delirium door het gebruik van geneesmiddelen neemt toe bij:
- stoornissen van de lever- of nierfunctie (door de afgenomen klaring)
- polyfarmacie (door geneesmiddeleninteracties)
- gebruik van alcohol of drugs

Behandeling

- Staak het geneesmiddel dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van het delirium.
- Staak zo veel mogelijk andere geneesmiddelen tenzij er een harde indicatie is voor het
gebruik.
- Behandel het delirum symptomatisch (zie: Medicatie en Verpleging).Meer informatie:

Hoofdstuk 6 van de Richtlijn delirium van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
[klik hier voor PDF-versie].
Multidisciplinaire richtlijn
www.delirant.info