Vertel de patiŽnt en zijn familie dat er bij lichamelijke ziekte opnieuw een
delirium kan ontstaan.

Adviseer de familie om contact op te nemen met de huisarts indien de patiŽnt
opnieuw in de war raakt.

Informeer de huisarts over het doorgemaakte delirium.


Wanneer een patiŽnt delirant is geweest, is de kans groot dat er bij een volgende
lichamelijke ziekte of aandoening opnieuw een delirium ontstaat. Het is daarom goed om de
patiŽnt en zijn familie hierop voor te bereiden.

Omgekeerd kan de familie ook gewaarschuwd worden indien de patiŽnt opnieuw toenemend
in de war raakt. Meestal betekent dit dat er sprake is van een nieuwe lichamelijke ziekte of
aandoening. Andere symptomen zoals bijvoorbeeld koorts kunnen op dat moment nog
ontbreken. Het is daarom verstandig om al in een vroeg stadium van de verwardheid de
huisarts te waarschuwen. Deze kan eventueel verder onderzoek doen en zo nodig medicatie
voorschrijven.

Zowel voor de huisarts als voor andere behandelende artsen is het belangrijk om te weten
dat een patiŽnt een delirium heeft doorgemaakt. Een nieuw delirium kan voor de huisarts
reden zijn om verder onderzoek te doen naar de onderliggende oorzaak en deze in een
vroeg stadium te behandelen. Bij opname in een ziekenhuis kunnen de behandelend arts en
het verpleegkundige team maatregelen nemen om het risico op een nieuw delirium te
verkleinen.Meer informatie:

Hoofdstuk 10 van de Richtlijn delirium van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
(NVvP) [klik hier voor PDF-versie].
Bij ontslag
Multidisciplinaire richtlijn
www.delirant.info