Vraag een consult aan:
- als er twijfel is over de diagnose delirium.
- f als de onderliggende oorzaak van het delirium onduidelijk is.
- f als de geadviseerde medicatie geen effect heeft. Zie ook: Medicatie.

Bij een delirium kan zowel de geriater als de psychiater in consult worden gevraagd.

De onderstaande richtlijnen en telefoonnummers zijn alleen van toepassing
binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Consult geriatrie

Richtlijn:
- als de patint > 70 jaar oud is
- f bij somatische co-morbiditeit
(bijvoorbeeld hartfalen, dehydratie,
pneumonie of polyfarmacie).

Aanvragen via:
- zoemer 77520 (arts)
- telefoon 12943 (secretariaat)
Consult psychiatrie

Richtlijn:
- als de patint < 70 jaar oud is
- f bij psychiatrische co-morbiditeit (bijvoorbeeld
recidiverende depressies, bekend misbruik van
alcohol of andere middelen).

Aanvragen via:
- zoemer 55533 (arts)
- zoemer 55764 (nurse-practitioner)
- telefoon 19345 (secretariaat)


Consult
Multidisciplinaire richtlijn
www.delirant.info