Verantwoording

Deze website is grotendeels gebaseerd op de nieuwe Richtlijn delirium van de Nederlandse
Vereniging voor Psychiatrie (Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2004) maar wijkt daar op een
klein aantal punten van af. De aanpassingen vergroten naar oordeel van de makers de
bruikbaarheid van de website. Zij veranderen echter niets aan de hoofdlijnen en adviezen
van de richtlijn.

Een enkele tekst van de website is integraal overgenomen uit de richtlijn. In de meeste
gevallen is de oorspronkelijke tekst geschreven door de auteur van het hoofdstuk waarnaar
verwezen wordt aan de onderzijde van de webpagina ("Meer informatie:").

De richtlijn, en dus ook deze website, heeft tot stand kunnen komen door de inspanningen
van de werkgroep die de richtlijn voorbereidde en door inhoudelijke ondersteuning van het
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. De werkgroep en het CBO dragen echter
geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website.

De website is gemaakt door mw drs A.M. Boelens, verpleegkundig specialist geriatrie, W.M.
van Voorst, nurse-practitioner psychiatrie, en S. Festen , klinisch geriater.Contact:

[e-mail A.M. Boelens] [e-mail W.M. van Voorst] [e-mail S. Festen]
Delirium
Multidisciplinaire richtlijn
www.delirant.info