Verpleegkundige interventies


Voorkˇmen van onjuiste en onvolledige inname van medicatie


Draag er zorg voor dat de juiste medicatie op het juiste tijdstip gegeven wordt.

Zie er op toe dat de medicatie inderdaad ingenomen wordt.
Multidisciplinaire richtlijn
www.delirant.info