Er zijn veel verschillende meetschalen voor het delirium. Op dit moment is de
wetenschappelijke onderbouwing voor alle meetschalen nog beperkt.

De Delirium Observatie Schaal [DOS] is naar onze mening het meest geschikt
voor gebruik op de gewone verpleegafdeling.

In de richtlijn van de NVvP worden ook andere meetschalen geadviseerd. Bij de keuze voor
een meetschaal wordt in de richtlijn onderscheid gemaakt naar gebruiker (arts of
verpleegkundige) en doel (screening, diagnostiek of ernstmeting):

Screening door artsen:
- Confusion Assessment Method (CAM)

Screening door verpleegkundigen:
- Neelon/Champagne Confusion Scale (NEECHAM)
- alternatief: Delirium Observatie Schaal (DOS)

Diagnostiek:
- Delirium Rating Scale Revised 98 (DRS-R-98)

Ernstmeting:
- Delirium Rating Scale Revised 98 (DRS-R-98)
- Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS)

Intensive Care:
Niet genoemd in de richtlijn van de NVvP maar ontwikkeld voor intensive care afdelingen:
- Confusion Assessment Method ICU (CAM-ICU)

Nadelen van meetschalen:
- Afname vereist speciale training van artsen en verpleegkundigen.
- Gebruik is tijdrovend en soms complex.
- De wetenschappelijke onderbouwing is op dit moment nog beperkt

In de dagelijkse praktijk is het niet noodzakelijk om meetschalen te gebruiken.Meer informatie:

Hoofdstuk 4 van de richtlijn delirium van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
[klik hier voor PDF-versie].

[CAM] [NEECHAM] [DOS] [DRS-R-98] [MDAS] [CAM-ICU]
Meetschalen
Multidisciplinaire richtlijn
www.delirant.info